Informatie sport- en beweegaanbieders tijdens corona

Het Sportprotocol verantwoord sporten: info voor alle leeftijden is met de grootste zorg samengesteld in een bijzondere korte periode. De opstellers zijn NOC*NSF (sportbonden) en Vereniging Sport en Gemeenten. De inhoud van het protocol is bovendien afgestemd met het ministerie van VWS én het RIVM. Voor een goed en veilig verloop van de georganiseerde sportactiviteiten adviseren wij om het protocol te volgen. Gemeenten kunnen naar eigen inzicht en afhankelijk van de lokale situatie eigen bepalingen toevoegen en andere of aanvullende afspraken maken. Neem voor meer informatie over lokale afspraken contact op met een van de buurtsportcoaches van GIGA Molenlanden via info@gigamolenlanden.nl.

Naast de formele ‘spelregels’ binnen de kaders van de noodverordening en de RIVM-richtlijnen gaat het vooral om lokaal maatwerk en lokale verantwoordelijkheid. Om sportverenigingen en -aanbieders te helpen is er op basis van het sportprotocol een communicatiepakket ontwikkeld met voorlichtingsmaterialen om weer veilig samen te sporten. Het pakket bevat o.a. posters met richtlijnen voor bestuurders, trainers, ouders en sporters en is zowel te downloaden voor online als print. Je download het pakket hier.

Bewegingsonderwijs 2.0

Met het openstellen van de scholen en de fysieke lessen te volgen, is het voor veel scholen ook weer kijken naar de gymlessen. Vanwege de huidige maatregelen is het niet mogelijk om de gymlessen in de gymzaal/sporthal te geven. Om er voor te zorgen dat leerlingen toch een alternatieve vorm van bewegingsonderwijs krijgen, heeft het KVLO een protocol opgesteld om gymlessen buiten te geven. Wel attendeert het KVLO er op dat indien er geen geschikte buiten-accommodatie beschikbaar is, of dit onwenselijk is, dan worden er in een binnen-accommodatie alleen matig-intensieve activiteiten verzorgd. Het KVLO biedt drie documenten aan ter informatie:

  • Werkwijze bewegingsonderwijs, klik hier
  • Veelgestelde vragen en antwoorden, klik hier
  • Een schematisch overzicht van de PO-leerlijnen die buiten en binnen gegeven kunnen worden, klik hier voor het overzicht

Steunmaatregelen in Corona tijd

De corona maatregelen gelden al voor een langere periode, organisaties, zelfstandigen maar ook sportverenigingen ondervinden hiervan veel hinder. Met name op financieel vlak zijn het zware tijden voor veel bedrijven en organisaties. Om ondernemers maar ook sportverenigingen te ondersteunen in deze tijd zijn er tal van steunmaatregelen waar organisaties en sportverenigingen gebruik van kunnen maken. Zo zet het NOC*NSF vier á vijf miljoen euro opzij en heeft het ministerie van Economische Zaken de regeling ‘Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19’ geopend. Nog niet op de hoogte van alle regelingen of benieuwd naar de maatregelen? Kijk dan hieronder op de button voor een overzicht van alle mogelijkheden.

Meer informatie

Mochten er nog vragen zijn of heb je als vereniging behoefte aan individuele ondersteuning? Neem dan gerust contact op met een van de buurtsportcoaches van GIGA Molenlanden via info@gigamolenlanden.nl.