Koningsspelen 2021

Een misschien wat andere koningsspelen dan dat we gewend zijn. Maar juist in deze tijd is het zo belangrijk om in beweging te komen en te genieten van al het moois dat sport en bewegen te bieden heeft. Daar heeft Ben Bizzie iets op bedacht. Ga zelf aan de slag in de klas of op het schoolplein.

De koningsspelenquiz

Open de presentatie met de vragen en laat deze zien op het digibord. Alle kinderen staan in het midden van de klas. Bij elke vraag zijn er twee antwoordmogelijkheden. Deze zijn toegevoegd aan de presentatie door middel van een afbeelding. Deze afbeeldingen zijn in de presentatie verdeeld aan de linker- en rechterkant van het scherm. De kinderen kiezen een antwoord door naar “de juiste kant” van de klas te lopen. De juiste antwoorden zijn verwerkt in de presentatie. Alle kinderen beginnen dan weer in het midden van de klas en dan volgt de volgende vraag. Iedereen blijft de hele quiz meedoen!