Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden bij een Ben Bizzie activiteit.

  • Deelname is op eigen risico;
  • Het GIGA-team is niet aansprakelijk bij verlies en/of schade van persoonlijke eigendommen;
  • Wanneer een deelnemer zich niet aan de gedragsregels houdt, heeft het GIGA-team het recht om verdere deelname aan de activiteit op die dag te verbieden;
  • Ouders/verzorgers van de deelnemer kunnen aansprakelijk gesteld worden wanneer de deelnemer opzettelijk schade toebrengt aan materialen;
  • Ouders/verzorgers geven bijzonderheden door, zowel medisch als psychologisch wanneer dit van belang is voor het functioneren van het kind. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Denk hierbij een ziektes, doofheid, motorische stoornis, medicijnen etc. Dit kan worden doorgegeven bij het vakje opmerkingen;
  • Als kinderen meedoen aan een activiteit kunnen er foto’s en/of filmopnames worden gemaakt. Deze kunnen gebruikt worden op de website, social media kanalen of in een persbericht in de krant. Bij inschrijving geeft u automatisch toestemming voor gebruik van dit materiaal;
  • Voor deze algemene voorwaarden geeft u automatisch toestemming bij inschrijving;
  • Wijzigingen in de algemene voorwaarden worden via de website gecommuniceerd.