Cultuuronderwijs

Cultuureducatie maakt onderwijs levendig en concreet. Het inspireert, activeert, stimuleert, motiveert en geeft kinderen onvergetelijke ervaringen. Cultuureducatie prikkelt het kritisch denkvermogen en is een onmisbare schakel in de vorming van identiteit. En niet onbelangrijk; het brengt plezier en ontspanning.

Muziek- en Cultuurcentrum Forte

Sinds 2015 is MC Forte een vast gezicht op de basisscholen in Molenlanden. Door de samenwerking tussen de sportcoaches van Giga Molenlanden en de cultuuraanbieders van MC Forte is er in Molenlanden een enorm gevarieerd aanbod! Zodoende hebben de kinderen van Molenlanden nu allemaal toegang tot sport-, muziek- en cultuuractiviteiten. Een mooie kennismaking en vaak is dat een aanzet tot het beoefenen van een hobby voor het leven. En omdat Molenlanden een bruisend verenigingsleven kent, maakt MC Forte zich sterk om zoveel mogelijk met deze verenigingen samen te werken zodat leerlingen die via een workshop of project interesse hebben gekregen, waar mogelijk, meteen ook bij een vereniging terecht kunnen. Zo spelen we samen in op de behoefte om actief te zijn in sport of cultuur. Een prachtige, versterkende samenwerking! Voor meer informatie over de muziek- en cultuuractiviteiten: www.mcforte.nl

Cultuureducatie met Kwaliteit

Sinds 2013 is de deelregeling Cultuureducatie met Kwaliteit Alblasserwaard Vijfheerenlanden – CmK-AV, gehonoreerd. Het doel is de kwaliteit van cultuuronderwijs te verbeteren en te borgen in het primair onderwijs. In Molenlanden is muziek een belangrijke vorm van cultuur. Alle scholen zijn zich bewust van de waarde van muziekeducatie en willen hier de komende jaren graag op inzetten. Een groot aantal scholen doen mee aan de Impuls muziekonderwijs, een onderdeel in het programma van Cultuureducatie met Kwaliteit. De impuls richt zich vooral op de deskundigheidsbevordering van groepsleerkrachten in het geven van muziekonderwijs, d.m.v coaching door vakdocenten in de klas en daarnaast de verbinding te versterken met de muziekverenigingen en muziekscholen in de eigen omgeving, zowel binnen- als buitenschools. Voor meer informatie over CmK-AV: www.cultuurkwaliteit.nl

Kijk|Kunst, Kunstgebouw

Veel scholen in Molenlanden zijn aangesloten bij Kijk|Kunst, tevens een onderdeel van het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit. Kijk|Kunst brengt leerlingen in contact met alle vormen van kunst. Kinderen uit groep 1 tot en met 8 genieten ieder jaar van een dans-, theater- of muziekvoorstelling. Of van beeldende kunst in de klas. Voor iedere voorstelling of kunstwerk is er speciaal lesmateriaal ontwikkeld dat zorgt voor verdieping. Voor meer informatie over het Kunstgebouw en Kijk|Kunst: www.kunstgebouw.nl/index.php/kijk-kunst