Startbijeenkomst Preventieakkoord

Door roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik aan te pakken kan de gezondheid van heel veel Nederlanders verbeteren. Daarom heeft de Rijksoverheid samen met meer dan 70 maatschappelijke organisaties het Nationaal Preventieakkoord gesloten. Daarin staan meer dan 200 afspraken om Nederland gezonder te maken.

Verbetering gezondheid van iedereen

Jaarlijks sterven 35.000 Nederlanders door roken, overgewicht of probleemdrinken. Ze zijn samen de grootste oorzaak van ziekte in Nederland. De afspraken in het Nationaal Preventieakkoord hebben gevolgen voor iedereen in Nederland.

Aanpak van deze drie onderwerpen verbetert de gezondheid van veel mensen. Gezonde voeding is bijvoorbeeld een maatregel voor iedereen, niet alleen voor mensen met overgewicht. En als minder mensen roken, zijn er minder meerokers.

Partijen maken samen afspraken voor betere gezondheid

In het Nationaal Preventieakkoord staan afspraken van meer dan 70 organisaties, waaronder afspraken die de Rijksoverheid neemt. Andere organisaties zijn bijvoorbeeld organisaties uit de zorg, het bedrijfsleven, gemeenten en het onderwijs. Zij vertegenwoordigen een groot deel van de Nederlandse bevolking. Zodat de groep mensen die door de afspraken bereikt worden ook groot is.

Lokaal preventieakkoord

Net zoals bij het sportakkoord hebben gemeenten de mogelijkheid om een lokaal preventieakkoord op te stellen. Samen met partijen uit de gemeente wordt nagedacht over de aanpak van deze onderwerpen. Na oplevering van het preventieakkoord komt er uitvoeringsbudget beschikbaar. Ook de gemeente Molenlanden heeft ervoor gekozen hiermee aan de slag te gaan. Naast de thema’s roken, overgewicht, alcohol en genotsmiddelengebruik is ook het thema mentale gezondheid toegevoegd. Rianne van Dijk (GGD) en Ike Korevaar-Slob (GIGA Molenlanden) zijn als formateur aangesteld.

Preventieakkoord in relatie tot het sportakkoord

Vanuit het sportakkoord zijn al veel mooie ambities omschreven. Ook ambities die bijdragen aan de doelstellingen vanuit het preventieakkoord. Daarom is besloten geen “nieuw” akkoord te sluiten, maar een verdieping te maken op het sportakkoord. Zo werken we met elkaar aan een vitale gemeente.

Hoe nu verder?

Op donderdag 25 maart vindt van 16:00 – 17:30 uur een digitale bijeenkomst plaats. Tijdens deze bijeenkomst vertellen we weer over het preventieakkoord en gaan we in kleine groepen aan de slag met uitdagingen en kansen binnen de gemeente Molenlanden. Ook kijken we naar bestaande actiepunten uit het sportakkoord, lokale initiatieven die al gestart zijn en denken we met elkaar na hoe we dit kunnen versterken. Heb je behoefte aan een individueel gesprek, laat het ons weten!

Ben jij erbij?

Tijdens deze bijeenkomst zijn zowel nieuwe partners, als bestaande supporters van het sportakkoord welkom om aan te sluiten en mee te denken! Samen komen we tot de beste ideeën. Ben jij erbij?