Sportakkoord Molenlanden

Sport en bewegen is gezond, gezellig en het brengt mensen uit gemeente Molenlanden bij elkaar. Daar werken scholen, zorg- en gezondheidsorganisaties, verenigingen, sportparken, dorpen en gemeente samen hard aan. GIGA Molenlanden helpt ze daarbij. Samen zorgen ze ervoor dat iedereen mee kan doen en in beweging komt.

Gezamenlijke dromen en ambities

Om ervoor te zorgen dat mensen in beweging blijven. En dat onze sportverenigingen vitaal blijven, gaan we samen aan de slag om te komen tot een lokaal Sportakkoord. We zijn op zoek naar betrokken partners en inwoners die met ons willen meedenken over gezamenlijke dromen en ambities voor de sport in gemeente Molenlanden. Op woensdag 22 januari zijn we aan de slag gegaan tijdens de startbijeenkomst. We gingen op zoek naar antwoorden op vragen, zoals hoe zorgen we ervoor dat sport en bewegen voor iedereen mogelijk is? Hoe zorgen we dat onze kinderen gezond opgroeien? En wat is ervoor nodig dat iedereen zich thuis voelt bij een vereniging. Alle partners vanuit sport, onderwijs, zorg, welzijn, bedrijfsleven en inwoners zijn van harte uitgenodigd om mee te denken en te doen. Samen zorgen we ervoor dat Molenlanden de sportparel van het Groene Hart wordt.

Binnenkort meer informatie

Van nationaal naar lokaal sportakkoord

In 2018 is het Nationaal Sportakkoord gesloten om de sport te versterken en de maatschappelijke kracht van sport optimaal te benutten. Dat lukt alleen als we daar lokaal uitvoering aan geven. Daarom wordt in het verlengde van het landelijke akkoord in de gemeente Molenlanden gewerkt aan een lokaal sportakkoord. Het sportakkoord is een set afspraken tussen sportaanbieders, maatschappelijke partners, gemeente en ondernemers. Het legt vast door wie en hoe wordt samengewerkt. De betrokken partijen beslissen samen over de inhoud en nemen samen verantwoordelijkheid voor de uitvoering.

Terug naar Verenigingen